Tag-urán sa dalan

Naglumlom sa halaba na hinat san hataás-na-dalan. Pag-isasakat sa kurbada, nagbatog an tinik-tinik. Nakatung’as man sira, makusog na an uran. Nautob an humot na inanunsyo kangina sa radyo.

Nangalag-kalag sira sa nalabayan na taraytay sin mga karihan. An busabos na an nagpili para sa kanira. Ini, dini, sa may mga pinatiulob na dram, na linungtudan sin mga suru-sug’ang, sira puniliw. Pinarada an kanira trak, nan lunusad sira na tolo.

Mga byahero sira. Hali sa Manila, dara nira in mga henero, plastik, lansang, mga sinako na arina, mahod sinako na semento, kinahon na de-lata, … Pagbalik nira hali dini, mga binulig na saging an kanira karga, mga binuyuboy na pinya, pinurungot na singkamas, sinako na bugas, … Sa dalan, namunay sira kun nanirum-sirom na, kun pagal na sa suru-saralyo na pagmaneho, kun aram nira na ini na kaunan sa kaalang-alangan, harayo pa an masunod. O, kun nararaotan. Habang nagkukuti-kuti san makina an maaram, kadanon an sayo, namunay man sa duyan sa irarom san sasakyan an masunod na magmamaneho.

Maski sin’o sa kanira an makatyempo sini na duyan, ma’o man an namamatian: an matimhong na takgos san duyan sa pagal na gutók. Maski diri igtabyon, masiramon an dara na hapros. Piyong an mata, bag’o maturog, nababati an mga ribok sa harani nan harayo…

Niyan dini sa karihan, tinukdo nira an binut’ong na inpapaso sa sug’ang. Umingkod ngon’a nganyan sira, bagaw san tag-karihan. Naghanap sira sin maiingkudan. May duwa didto, kaya didto nag-una an duwa. Siya, dini na’k sa may bangkito na sayo. Nangingkudan sa paghulat, nagtataptap san lamesa na may mantel na hulos, nagtatan’aw sa harayo. Marasa pa ini na uran, kay kun nano-nano an dara san busabos; mga pandok sa nakaagi na panahon, mga pagbaragat, mga iristorya na awat na kahimo maski hasta niyan, inhuhulit-hulit sa panumduman. Sini na nadudumduman, mahod nangirit siya, napiriting-piting, nan naimod sa kaurupod sa luyo na lamesa, na malin iba man an in-iistoryahan. Mahod napormal siya, kun may nalabay sa pagdumdom na diri makatitinawa. An pagdumdom liwat, di’ man anas burak; may kaurupod man na tunok…

Napukaw siya san mabati an ruyag na ribok san duwa na kaupod. Tinaas san sayo an kamot sa hangin, tinaptap an sayo sa sugbong, nan bagaw, ‘Yuhooo!’ Intutukdo kaniya an kaupod. Di’ niya nasasabutan. Runani kaniya an duwa, nan bagaw san sayo, ‘Pare, magandang balita! Nanganak na ang misis niya! Nasa teks ang piktyur ng mag-ina niya. Tatay na itong kumpare natin! Halika, mag-hapi-hapi tayo…!’ Inabrasa niya an insabi na kaupod, na inagbay gihapon san sayo pa pabalik sa kanira lamesa.

‘Paano ang order nating pagkain…?’, hapot niya.

‘E… Pulutanin kaya natin? Baka masira ang t’yan natin. Dalhin natin, at umorder na lang tayo ng mani… Bagay sa beer, ‘di ba, pare?’

‘O, sige, kayo na lang muna… Pagkadeliber natin nito, saka ako makikiselebreyt, okey?’

‘Ikaw talaga… O, sige na nga… ‘Wag kang mainggit, ha? Ha ha ha!’

Nagsolo gihapon siya. Nasa isip niyan, an kada byahe, na maski parareho an dalan na inlalabay-labayan, manglain-lain an istorya, an nabibilog, an nabubuklad gihapon, na istorya. Nginarat pa siya san ibutang san tag-karihan an platito nan kutsara sa kaniya hampang, nan san sayo na pinaso na binut’ong… ‘Salamat po. ‘Yung sa dalawa kong kasama, pakibalot na lang po. ‘Eto po yung bayad lahat… Pahingi na lang po ng tubig…’
____________________________
Retrato tabi ni Nicole Mina. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.