Panahón: Pusiw

Bagaw san sudang, kaniya nganyan an tagsudáng; siya an naghimo. Mala nganyan, pinangaran pa kaniya. Ugaring, may diri sini tama na surumaton. Kay di’ man intiro na tagsudáng, masudang. May tagsudáng na maurán. Sugad sin anino mo na dako pa sa imo, sugad sin hangin na uya dini niyan, nan maski namamatian mo, di’ mo nakakap’tan. May tagsudáng na, ipamutang wara uran, pus’aw an sudang.

Bagaw san burak, kaniya nganyan an tagsudáng. Kaya, sa ruyag nganyan niya, niyan siya namurak sin daghanon. Nan inaaprita niya an mga bukol na magburuk’ad, basi sa kanira pa hamok kolor, sumunaon pa an tagsudáng. Ipamutang kaniya an tagsudáng, wara man gihapon data, kun pagbuk’ad niya, wara man hamok magdunó, maghapon, nan magsurop san kaniya nektar.

Bagaw man san panganoron, siya an panalmingan san tagsudáng. Sa kaniya nganyan paglutáw-lutaw, paglabáy-labay, nasisilhág an mayad na panahon. Asi, mas’di sin mayad, kay ini na panganoron, mahod natatahuban na uga’ng sin dampog, na binubukod pa sin kilát, nan tatag-ukán pa taod-taod sin dalugdog.

An ungód na tagsadiri san tagsudáng, an linaláng na nakarami sini; naiimód, namamatì, naaamyong. Nakilabay sa panganoron, nakiasdangan sa sudang, nakihalyaw sa mga burak. Malaksí, maikmát, mailá.
__________________________
Retrato tabì ni Birdman. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.