Paipít

Time it was
and what a time it was
it was

a time of innocence
a time of confidences
– Paul Simon, Bookends Theme, 1968

Kita man ha’k na duwa, sa batog. Naghimo kita sin baybay na mga bulod-bulod, puru-palasyo, kweba-kwebahay, kudal-kudal… Mahod tinataraan sin balúd, nan napukan, narasay…

Di’ ta inbabale an balúd. Tutal, kay dagat ini, aram ta na may balúd. Nan an balúd…, balúd.

Didto sadto, bagaw san mga gurang, may sawang. Hararom nganyan didto an tubi. Asul an kolor. Madulom sa irarom. Wara ribok an tubi. Kun iisipon mo baga nganyan, sugad sin dako-daaaako na isda, na ngangahon. Pagbuso mo, o kun sin’o an mangahas pagbuso, tataumon sini na isda an hiwa niya. Didto ka, o kun sin’o an nangahas, sa sulod. Naging pagkaon ka san dako-daaaako na isda.

Nagwawaya-waya, mamangno, nagsasayaw-sayaw, an suna san adlaw. May siligak-sigak ini sa tubi. Malin an makusugon, na di’ na’bati, na tag’ok. In-aagda kita… Inaayat… In-aagyat…

Ay, taod-taod na yadto…

Bunuso ka ada sa sawang? Punakabít ka, bunungyod, sa agda san sudang?

San arin ‘gud yadto, pamisay ko, may nakuwa ako na nakapaipit sa libro: an retrato ta sa dagat. Maburong pag-imudon, kay masuriawon an sudang. Ba’ah, baynte-syete anyos na? Ini baga na retrato ta, ma’o na’k nag’ud an panumduman ko sa imo…
___________________________
Retrato tabì ni Nicole Mina. Salamat po

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.