Manglain-lain na pista

An pista, sugad sin sayo na apa na sorbetes. Kun kapot mo ini, si’apo na an ringsal sa palibot, an alpog na naglalayog, o an naghuhuthot mo na sip’on. An bilog na pagnawong mo, nakipalanatan sa nagdadanlay na natunaw na sorbetes sa kamot mo.

An pista, sugad sin sayo na panuga. Pag-aabot sini, napirit ka paghanda, basi maipadagos an pagkamaranghod, pagka-irigso’on, nan pagkaurupod. Si’apo kun magub’at an gasto. o mapagal an paghanda. May katuyuhan ini na harayo pa an hinali’an, may kaogmahan na wara sukol.
__________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s