Istorya sin suman

Niyan na di’ na nakasolo si Oya Consing, bihira na siya makauli sin Bulusan, pwera ha’k kun may kaupod. Abay pa, daghan an kaniya na’hayatan o na’langkagan. San tipi-Pista, pirmi ha’k siya sa may bintana, nagsisikop sin kun nano. Naistorya man, maski halip’ot o kulang diyo kaysa natural niya na iiristorya. Maski sa harampang sin karaon, haros nagtataga-sugpon hamok siya. An kaurupod niya sa balay na aram kun akay, di’ na man hamok namagtin’o.

‘Badi sige na didto niyan an taramo… Badi siributon san pangararoaro nan pamirisay… Mala kun yadto man…’

Wara man nasugpon, kaya sugad ha’k siya sin nakiistorya sa sadiri.

Na segunda diya, may unabot na makuapo. Malas’ag an pamandok, malin di’anis an dara…

‘Mamay, may padara tabi si Manoy Sidro sa imo…!’ Si Sidro an bata niya na nabilin sa Bulusan.

Tunungkahal si Oya Consing, sununa an pamandok. ‘Uya tabi, ho, sayo na putos na suman…’ Binuklad nira an putos nan binutang an suman sa nigo. Nakapuruton na nangalang-alang magpurot si Oya Consing.

‘Di’anison daw, ha, kay nadumduman kita ni Sidro… Badi ini na dahon, hali sa buthuan ta, ha?’

‘Ay, sigurado…’

‘Ini na mapulot, an kabahinan ta pa, ha?’

‘Ompo…’

‘An lobi na inlunop dini, hali pa sa puno ta, ha?’

‘Ma’o tabi…’

‘Kun may anis ini, badi hali pa sa mga tanom ko, ha?’

‘Aw, badi…’

‘Sugad daw sin masiramon na pagkasuman…’

‘Aw, tara man, tadihi na tabi…’

‘Hmh, kamo na’k ngon’a, tud’i na’k ako…’

‘Aw, bagaw ko, naibugon ka sin suman…?’

‘Aw, naibog… Para kay kun maubos tulos…’

‘Ma’o daw kita sa imo… Badi maubos yun, otro pista, ha?’

‘Ikaw ‘gud…’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.