An talibóng

Kay nano nag’ud an istorya so’n…?’

‘E, na nasa bibliya ada yun… San pakadto na nganyan si Kristo sa Golgota, sa kaniya papakuan, paglabay niya sini na lalaki, inparatuya-tuya siya. Aram mo man na sadto, may nag-agyat pa ngani nganyan na kun ungód siya na Diyos, mati’ano lumampaw siya sa krus…?’

‘Ma’o baga? Saka?’

‘Aw, yadto na lalaki na nagyuga-yuga, malin nabosong na maglalakaw hamok siya hasta sa katapusan san kinab’an… Sa mga istorya, an gahoy kaniya, An Talibóng na Hudiyo…’

‘Nagpaparaano man na talibong?’

‘Aw, siga’k sin lakaw, mahod may pas’an… depende ada sa okasyon, o panahon… Halimbawa, kun Pasko nganyan, may baba na sayo na sako na regalo. Marasa ka so’n?’

‘Iya kun Kandelarya, sayo na basket na mamón?’

‘Badi. Kun gradwisyon, badi sayo na sako na sertipiko…’

‘Kun tag-anihan, paray?’

‘Nyan… Kun diri, badi sayo na bulig na saging…’

‘Iya kun pista?’

‘Uh, atog na san pista, may nakaimod nganyan sin lalaki na siga’k sin lakaw, may pas’an na bag’o bunuon na baktin… nagdudugu-dugo pa…’

‘Namas man…?’

‘Aw, simpre, wa’ man sin iba na nakatan’aw…’

‘Pambihira daw, ha?’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.