Pag-abót san paghinóg

Nagkikiyát-kiyát an bunga san biyawas sa kaniya pupunghán. Kun nahangin sin luway, naturu-tabyón an sanga, nahuyun-huyon siya.

Nagpapaipli siya sa dahon, nagsisirong sa nangaták-aták na sudang.

‘Luwas do’n…!’, sunggód san atataró. ‘Kanigo’an na hadok mo sa sudang…’

‘Ikaw man ngani…’, simbag san biyawas sa atataró. ‘Nagpapaipli ka sa dahon, nan doon soon imo uubuson pagkaona…’ Nagturu-tinawá an atataró.

‘Ma’o man nag’ud’, sunggód man san alisiwsiw. ‘Pan’o ka man so’n mahinog, aber? Kun sige mo’k sin uklo, badi maluyagóy ka hamok…’

‘Hmh’, hagumhom san biyawas. ‘Humali ka dini sa sanga ko… Ayaw dini pagsasalag. didto ka sa puno san anonang… Nan ayaw ako niyo paglalab’ti. Maski magpa-ipli ako, o magtago bagaw niyo, may oras ‘gud na mahihinog ako… Pag-abot san tuig, kun wara sa ako magpudô, maunáy ako pagbutás dini sa ako pupunghán, basi paghugpa ko sa ingod, magbatog gihapon an bag’o na puno…’
_____________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.