Abunda sa nigo

Ay, ya’baba’adaw, kay binisay sin pambihira sa nigo… Ma’o ini an pinamakál mo sa saod?’

‘Oo, kay…, atog daghanon an prutas…! Mala yun na bulala, di’ na man intatakos sin bisay… Sige na’k an hakwat san paratinda hali sa ringkã… Yun man, ho, na santol…, ay, ba’daw, na san pang-abrihán an mga sako, nan ibu’bö sa lamesa, aragáw an mga parabakal… Ma’d kun dirì parariho man ha’k ‘gud… Pili’on na’k an wara banóg nan san diri pa tum’ungon…’

‘Aw, di’anis yun na sulihón… Nano man ini na abokado, kay birdi an kolor, diri ada ini langbò?’

‘Ay tugás na yun… An iba nganì, marugï na. Ma’o man nag’ud sun an kolor, an diri yun bagá na abokado. Nan diri masabót-sabót… Ay, kun matadihán mo, na naglalaná-laná… Mahandabon…!’

‘Ba’ah…, may mirinda pa? Sini na mga prutas mo sa nigo, ma’ak ini an mauru-alsom…’

‘Matam’ison man yun… Atog, an wara ko’k kaabuti, an kaymito, kay in-aragáw man… Mayon man ako sin ginuyod, inabay ko sa lukban, basi huminog tulos… nan san kalibo na saputon…’

‘Mas bale unupod ako sa imo…’

‘Eh, si’apo mo na yun, kay yadto man si Mamay mo… Mala kay daghan man an pinamakal…’

‘Mga nano man? May lansones ada, nan sin langka…?’

‘Aaa, ku’an… ubas, mansanas, nan orens an natan’aw ko sa basket niya…’

‘Aw, ma’o? Ay, mga masiram man yun…’
_________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.