Tipsik

Sugád ini sini san di’ pa na’awat. Silensyo. Maski an hangos, luway, an paghangos, haros di’ natitimalahan, kundi san tubi na pirmi presko, na nasisilhag an mga uragay sa irarom, nasa mga piliw sin bato…, nanghihiriwod, nanghuhuruyam, an mga tibayun, pisipis, nan angungupkop. Sa piliw, mahod sinusunay-sunay sira san tabayukyok.

Mahod nahuni an tagkarit. Mahod natiririt an diwit.

An tikiwahi dini, an talagsa na radag sin dahon; yadto na malin nahugakon na magkulambitay sa pupunghan sin kahoy.

Mahod sinasaribo ini sin busabos; mahod tinik-tinik. Mahod uran na wara hurawán; an bagaw uran san mayaman. Mahod an uran san mayaman, sinusudangan; an bagaw uran-sudang kun inkakasal an magurang. Mahod an uran-sudang nahimo sin balangáw; pinasambangán ini.

Di’ dini masyado namamati’an an ariporos, o barong-barong. Dahil ada san palibot na kakahuyan. Nauuláng an panahon na maraot, nasasagáng an kalamidád.

San magparakaibanan man ‘to’o an mga uláng, unibá an pamati dini. Mahod nababadla na sin makusog na hangin. Sayo ka’adlaw, makusog man nag’ud an hangin na hunuyop sa yungod sini. Nagkayurugyog an mga kahoy. Nagka’radág an mga dahon na ugá, hasta san di’ pa man ugahon, nan san mga bukdo, nan saragday na hayop.

Daghan sa mga radag an hunugpa dini. Mala, imudon pa an mga una na hugpa. Hunimo sin saday na tipsik, na hunimo sin talimon na itso sa tubi, na malin ununtali parayo. Mamangno, mautukon na an radag. Daghanon an tipsik na nahimo, na an mga talimon na itso sa tubi, nagburungguan, nagtarangdulan. Nawara an kahirimusayan dini. Unati’on an palibot, runamukon.

Duwa na sayáw na naglabay an nakatan’aw, nan bagaw san sayo, ‘Aw, akay sugad sini an nangyari dini?’

‘Hm, an nabati ko, namurusu-puso nganyan an kahoy, kay yinugyog sin makusog na hangin…’

‘Aw, iya, akay an sapa an binalos, kun baga an may sala an hangin…?’

‘E, aram mo na… Simpre, di’ mo man mababalos an dunulág na tulos… Nan simpre, di’ mo babaluson an aram mo na mababalikan ka gihapon… Kaya an nabalos, an tumus-tumos…’

‘A, iya, kairo daw san nautadlan, ha?’
______________________________
Retrato tabì ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.