Tayâ

Naghahapros san higót nira si Inoy Mando nan si Inoy Apron. Didto sira sa tindahan ni Inoy Tura. Mahód sinisikad an mga madlos. Mahód hinuhuyóp sin asó hali sa banga-banga na sigarilyo. Mahód kinakaparan an banóg na ada na solog. San wa’ na iba na mahimua’an, nautadlan an kabataan na nagsusuruksukan sa kitkitan.

‘Aber daw, Padi, nano daw kun ini ngon’a an ato tayaan? Magraot kun kita an makagana, basi may ipusta kita sa pista?’

‘Hmp, ipamutang gumana kita, ipusta ta an pabutóg? Nan sin paprays? Nan sin puru-pursilas? Tsweh!’, bagaw san sayo, na tunupra.

‘Di’ karaw, dako man na perwisyo sa ato an hinihimo sini na mga kitkitan. Sa pag-imód ko, amot an sintimos na dinadara dini san ato kabataan, na imbes ibakal uga’ng kunta nira sin dulsi o kaunón, o lapis nan sin papel…?’

‘Aw, ako, Padi, awat ko na yun na’reparuhan. Kun iba na inpapasuruhayan mi yun san kabataan. Mahód may nakukulingling an ina. Mahód may nararapado ako…’

‘Kay karaw ka san sintimos na ipangbutang ha’k do’n, na mahód buklô, o kun manggana man, pabutóg? Ay, tikugas!’

‘Aw, kun kunsihal ako, Padi, iparada ko, na ibawal an mga kitkitan. Kay badi sa sanggatos na kikitkitón, baynti man ha’k an may primyo, na pabutóg, nan sudlay, nan plastikbalón… Ptweh!’

‘Madunungon sini an naghimo… Aw, hu, Padi, dirì bata mo pa ini na nagdadangadang? Karkoló ko sini, maayo ini ikiritkitan… Hale…?’

‘Papay…, bagaw tabi ni Mamay, umutang ka ngon’a kunó tabi sin uga, nan sin lana…’

‘Tsk, sugad nagu’d yun si ina mo sin… Naimód na daghan pa an tatagan ko dini… Hoy, Tura, an utang ko, sa otro Lunes na, ha? Kay, manta, gana ‘gud ini na dalusapì ko sa Domingo…’

‘Hmh, Martes pa’k niyan’, simbag san tagtindahan, ‘inbibilang mo na an gana mo sa Domingo… O, Nini, batuna ini na inpapakuwa ni Mamay mo… Lana nan sin uga, ha…?’

‘Ompô, tabi…’

‘Sugadá, ulian na’k niya pagpisar niya san kalò…, kay ho, ini na iburulang ni Papay mo, pigado pa ini takwawón sa Byernes…’

‘Tsk, inmamaldisyon man kita sinih… Pan’o man kita so’n makabayad?’

‘Hmh, nakitkit…’
______________________
Retrato tabi nì Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.