Ungód na kusóg

Batog na sadáy pa, daghan an nabagat, nasarihán, nan inkatapo ta na mga padisganár, pagtuya-tuya nan uláng-uláng. Kaupód na dini, maski daghan pa an wara dini, an mga sabi sa ato, na di’ nganyan ‘yun’ pwede, na di’ ‘yun’ angay sa ato, masakiton ‘yun’, kay nganyan mumungon kita, kawaraon, maraót-raot…

Sugád kita sin kadaghanan sin tanóm; nagbabatog sa liso. Pagtuig, naluwas an suyò, nadako an dahon, naaragirang, nasangá, nadakô an lawas, nahataás… Batog na maging semilya, daghan an nabagat, nasarihán, inkatapo na paratinong, nan uláng-uláng, na ging’ot. Nakig-alagáw-agáw sin espasyo, san suna san sudang nan san bulan, nakisarò sa sustansya san ingod…

Ambot bagá, kay an puno, malin man nag’ud may isip, kay unato sa ging’ot. Sa diyo na espasyo, suna, nan sustansya na natud’an siya san kaging’otan, diyo-diyo, dunako pa an puno; sunarig, hunataás, runambong. Pag-abót sin panahon, di’ na ngani siya saróm san mga balagon na nag-uuláng-uláng, na nahaláwháw na magbungyod hasta sa tawinon niya na mga sangá.

Pag-uprás, and mga ging’ot na nagsari pagkutol nan pagpungog kaniya, lunuwás na sugád na hamok sin sabóng, o kitáy-kitay na bulán-bulánay, na angay hamok sa ingod, sa kabáb’an. An kahoy, tan’aw na niyan an sarig nan rambong niya, maski sa harayo.

Ma’o ini an ungód na kusóg.
_________________________
Retrato tabì ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.