Sa iraróm san tuláy, sayo na adláw

Aw, pakarín ka, Madi…?’

‘E, dini sa may tuláy, matapô san hali sa dagat…’

‘Isda…? Aw, si Padi…? Hmm, malín wa’ man pagpadagat… Wa’ pagsumát sa imo?’

‘Aw, akay, na mayád man an dagat…?

‘Atog, wara sin nagralawód niyan…, batog pa kagab’i… Malà si ku’an na taga-Central, halì na dini kay makuwa san padaan na isda, wa’ man ngay’an nganyan… Malà, hunalì, puringuton…’

‘Aw, kay akay wa’ pagralawód…?’

‘Hmp, mga yadto kurá Ising, sa Ilawód, nag-iirinóm, namaghulát san boksing…’

‘A, ba’adaw… hasta kami, wara nganì isuruda…’

‘Aw, kunsabagay, di’anison man bagá? Ako nganì, nagkakadali man, basi makabalik tulos, kay makiimód man ako… he he he…’
_________________________
Retrato tabì ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.