Uláb sa saód

Ay, ho, dirig’anison an bilanghoy nan san gawáy… Makaiibog! Nano daw, Nini…?’

‘N-nano na nano tabi, Mamay…?’

‘Nano daw kun ma’o na’k ini an ihanda ta sa bertdi mo sa otro Domingo…? Mag-gat’an kita sin bilanghoy, sakutan ta sini na gawáy? O, kinalo’ko so’n na gawáy nan sin puding na bilanghoy? Nano? Ako intiro an mairaid. Atulán ta sin limonada, nan sin dulsi na gulamán…? Tama-tama, kay magulamanon niyan sa Dapdap, nan mabungahon an ato suwa…?’

‘Iihhh, si Mamay… Bu’ na’k ako mahanda… Makararaw’ay man yun sa mga kaklase ko, nan sa mga bi’ef’ef ko… Iihh, si Mamay….’

‘Ma’o daw kita, kay dini pa sa saód maparadág-padag… Kay nano nag’ud baya an gusto mo ihanda?’

‘Hmp, bagaw mo…, ispagiti nan sin keyk…’

‘Iya, hala, kumbaga. An sa ako, kunta, kay tutal barato niyan ini na uláb, nan masirám man kunta…’
___________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.