Isda para sa taga-Manila

Ay, kadirig’anis daw sini na isda mo… Malin mga lab’ason pa… Masiram sini an pritos, o inun’on sa suwa na may sibuyas nan sili, o pwidi man pinutos sa dahon nan linandag… Tagpirahon tabi yo’n…?’

‘A, di’ na tabi ini ipabarakál, kay darahon ini sa Manila. Binayadan na ini…’

‘Aw, kun ibanan ada yun na banyera sin maski sayo, di’ man ada marereparo sa Manila…?’

‘A, diri tabi, kay kinilo na ini… Yun na’k tabi, ho, na titso, o kaya yun na sibubog nan bulinaw na hali sa Bulan…’

‘E, ayaw na… Bay’e, kay buwas-buwas, mapa-Manila man ako, kay basi makatadi man ako didto sin pambihira na isda… Marasa pa na dakop yun dini, di’ man ngay’an makatadi sun an taga-dini…’
_____________________
Retrato tabi ni Birdman. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.