An babayi sa dalan

If I leave here tomorrow
Would you still remember me?
For I must be traveling on, now
‘Cause there’s too many places I’ve got to see
– Lynyrd Skynyrd, Free Bird, 1973

Luway an lakaw san babayi na gurang
sa tinampo na bag’o san dalan na daan
na ma’o pa man an inhahali’an
nan an pakadtu’an, ma’o pa man

Kun maduok sin sayod an kaniya pandok
di’ masisilhag sa mata niya an pawot
kay di’ pa bisay ini na dalan
kaniya na ini inlakawan

An kada bitad san babayi na gurang
layog san kaniya isip nan alimutaw
an ungod, niyan, maski di’ siya naglalakaw
an isip niya nakaluob sin halyaw

Daghan an nagpapadumdom dini sa dalan
nangumusta, nan nangulibat
mga puno nan mga tanom
mga tunog nan mga amyong

Dunaragko, hunaragtaas na an mga kahoy
hunukod, lunihis diyo an tubi sa salog
nagtupas, nagbag’o itso an mga bulod
hamamani pa an linabay san panahon?

May pasikrap an tamsi sa rosas de kumbati
nag-ayo sin pagtala an huni san duli-duli
ungod, may mga naruyag na mga lalaki
sayo hamok an hinanip sa puso na kapipi

An tubi sa sapa pang-utod sa uhaw
silot na atgub an matam’is an sabaw
adlaw san matagubtob pa an pulso
panahon na malinukso pa an dugo

‘Madali na, namomot’an na tunay
matatakgos ka uli sa ato pagbagat
magduduot gihapon an ato mga pandok
magsasakot an luha sa ato pagharok…’

‘Di’ na ako niyan haghag san ako babayaan
an sunod na buhay na an ako nagagalatan
an mga babayaan di’ na nakalalam
ikaw hamok an di’ napapagal sa paghulat…’

‘Ini na banika padagos na kila ka
hulat san tun’og an labay mo kun aga
an iba pa, limot na an imo ngaran
an imo hitsura wara na maaram…’

‘Si’apo kun sugad, ungod na palabyaw ko
ipamutang ako na’k an nagagalat sa imo
sugad ada yun sin paglakaw dini solo
banal na pakisayo sa mga uya intiro…’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.