Tapu’án

Wa’ man kamo didto sa bits…! Namuti an mata ko sin kahahanap sa iyo… Salbakut na…’

‘Ay, patawada tabi… Yadto kami… para kay diri dini sa yungod san krosing na kapasak’yan… Didto kami sa luyo san ispilwey…, aw, dati na ispilwey…’

‘Kay akay didto? Bagaw ko san bits, bits dini sa harani nira Sulping, sa may Boracay…?’

‘Hmp, naluyahan na ako do’n… Inriliwát na yun… Una, pinangbuldoser an binagong, kay nakasura nganyan… Pinanghali an mga ragayray, kay maramok nganyan… Ma’o man an mga pangdan… Pinurulod an mga mili-pilihay… An naruyagan ko’k na nagkawarara, an mga pantyon sa Kanumay… Kinudalan an baybayon. Sugad sin layhon na sementado… Nadagdag pa an Boracay… na inuman man ha’k nag’ud… Niyan mayon pa sin bits balibol kun gab’i… Ay, badi pagdayuhon nag’ud yun sin mga turista na hararagyo an inhali’an…’

‘Iya, akay man nakiglain kamo? Akay diri didto sa may Celeste, sa Da’o?’

‘An gusto mi uga’ng, piriknik hamok na yano, sugad san dati. Karaon, kararigos, kararaw… Didto sa kinadto mi, may harani na sawang, na malalanguyan, maririrupan, nan pwede makapakibukudan sa mga parangan, nan makapanghinayod san buhay sa irarom, sa kagasangan. Nawara ini san harali’on an binagong. An ragayray, kaupod na yun san baybayon. Imuda an tawo, kun rinararik an kiray, kun mati’ano? Didto sa kinadto mi, makaimod ka sin mga sakayan na namaghulat san parapadagat… May puno sin malobago na maburakon kun tagsudang… Aw, simpre…’

‘Simpre nano…?’

‘Simpre kay may kabal’yan sa kaabay, may mga ati san namag-istar… Uyon sa baybayon mismo, o sa dagat. Nan kay do’on nagtatapo an dagat nan san salog san Naro, doon napun’od an mga anod san salog, nan dampig san balod…’

‘Tara ka baga…?’

‘Si’apo. Kun habo magkarigos, magparetrato. An kuwa dini na retrato, an sa ungod, nan kadaanan, na bits. Na kun sayudan sin Bulusanon, magbag’o magdaan, uya o yadto kun diin man, madali makila, na bits ini sa Bulusan…’

‘Aw, iya hala…’
____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.