Bunga san tagsudáng

Iya, ikaw, Madi, nagparaano ka man san wara ako dini? Badi sigi mo’k an panap’ong, ha?’

‘Aw, an iba ko na sinilhig, tinap’ong ko, kay basi di’ pagparabasulon an biyawas mi na puno…’

‘Ay, ako, Madi, panilhig ko san sa’ kahapon, naruyagon ako pagkaimod ko san tanom ko na laptukay… Ay, ba’adaw na pamunga! Mala, kay maradagon. Ho, namurot pa ako… Asi, tadihi…’

‘Ay, kadirig’anis, ha? Kulibat, yun ‘gud ngay’an na laptukay, popularon sa iba na nasyon, ha?’

‘Aw, simpre… Masustansya baga an pagkaon san karabaw?’

‘Kay akay man naunabihán mo an karabaw?’

‘Aw, kay an laptukay baga, lanubo yun sa may lab-ugan? Naturubo sa mga tumpok sin udo sin karabaw?’

‘Aw, sadto yun, na makarabaw pa, nan daghan pa an banika na higutan sin karabaw…’

‘Iya, nano man ngay’an sa Ingles an gahoy san laptukay?’

‘Nalimot ako… Basta may ngaran…’

‘Iya, an udo sin karabaw, nano man sa Ingles?’

‘Atog ayaw na so’n…’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.