An malipát, sa dagat

Magsasangtaon na niyan san malipát ka. An dati na uláb nan sinanlag na pamahawán mo, bigla naging troll na. Buwaon na an traditional media, bayas, bayarán. An ungod, kay kan’o mo pa naging ugali magbasa san traditional media? Maski san di’ pa uso an social media? Bigla, sa nagsusubo mo na hiwa, nagdesidir ka na ‘kun gusto mo sin ungod na balita, mag-Facebook ka!’

Nanggana an Burog mo dahil sini na mga bali-baling balita, na may panarakâ, makaruruyag an titulo, makangangarat, makangingirhát, mahod makatitinawa. Nakalibáng, nakaaling, nakasibang. Makaruruyag makiganya, malin abono sa ugali na pasuruhay, na an gana, base sa makusog na boses, sa mayad na punchline; diri sa lohika.

An debate, naging tarag’ukan. An pag-urupod, naging arapináy. ‘Si’apo kun peyknyus, basta pambihira! Ha ha ha!’

Binoto mo an Burog, kay uso. Mamangno, di’ ka nagmarangno, maaramon ka na sa historya, pinakihimuwaan mo an martial law nan diktadura, an mga kinalit nan san mga pinatay. Naruyagon ka san onrahon sin lubong san estado an diktador mo na bis’ang. Makalit na ngani, pakalit pa an lubong? Di’ ka nakareparo? Na dahil sa mga troll mo, bigla nagkapresidente an solar system?

Bagaw san mga insusubaybayan mo na gikan sin balita sa Facebook, dinaya si ngubngoB, kaya naniwala ka man. Naluoyon ka kaniya, napuringuton ka na sa kakontra niya.

Nareparo mo an pinaniwalaan mo niyan? Ligal na o tama an pagpatay na diri unagi sa proseso san korte, ligal na o tama an pagpreso na wara sin kaso. Kada sabihon san Burog na idol mo, muda, insulto o tuya-tuya, di’anis sa imo. Kun nasosopla o narereparuhan, an palusot mo, karaw, o lengwahe sin cowboy. Hinimo na san Burog mo na kriminal an pulis, maisangsang ha’k sa tila-tila mo an bagaw niya gera sa droga.

Di’ ka nakareparo na hasta niyan, an ubra mo ha’k pagsulay san Burog mo na trial and error? An mga panuga sa imo, na tinulon mo hasta lastiko, bilanga kun pira na an nautob, o kaya pa utubon. Ipamutang may nahimo siya na mayad, kaya man yun himoon san iba, na di’ kaipuhan pagtaradulon an mga Pilipino.

Naruyagon ka makipaunit, labi na bagaw sa survey, daghanon pa nganyan an naruyag sa Burog. Ugaring, yun na karuyagon, malin karuyagon sin bata, na nakasampilong sin saday kaniya. Naruyagon ka mag-imod san naglalayog na manok-manok, hali sa nagrarabá-rabá niyo na balay.

Maruyagon ka pa ada kun maadman mo, na an mga sugád sa imo, bagaw sin maaram, di’ man mumóng, kundi but’anon. Ugaring, bagaw pa niya, an pagiging mumóng, pangyayari na may bulóng; an pagiging but’anon, panugâ mo, na kun diri mo bungkagón, wara na solusyon.

Kaya, caiigát, an nalipát, burikát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.