An pagbalik

An langkag kabungyod sin pagtaliwan
Anino na di’ mo namamangnu’an
Kaupod mo ngay’an

Wara’k ribok, di’ nagtitigmok
Di’ mo narereparo, agbay mo na uga’ng
Inhihibi’an mo an sugbong
inhuhurandigan mo an kusog

Nano an hulit sa imo
Bumalik sa imo hinali’an?

Dumduma na san humali ka
Nan bayaan an imo kinadak’an
Nan niyan, may luniwat na

Di’ man sa wara na an balay
O luyos na an masitas
O hunali an mga ataman

Di’ na man ‘gud pareho san dati
Ipamutang pagtaliwan mo, aga
Nan pagbalik mo, gab’i.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.