Be-be-be-bertdey

Kada kumpleanyo, pagsarom, panumduman sin pambihira na petsa, petsa sin pagkabuhay sin panahon. Intiro na kumpleanyo, angay iselebrar, maski nano an kamutangan sa buhay. Tiyanuhi ada sini, an sa isip hamok na pagdumdom, na may kaogmahan, o pasalamat, o pagmaw’ot. Tigarbuhi ada sini, an mga daragko’on na bangkete na naabot sin pira kaadlaw, na haros himo’on an arak na mag-awas hasta sa imburnal, pakantahon an pinakasikat na orkestra, pagsararuan in apyan, nan magpahubog, magpahubog, magpahubog.

Kun diri, agdahon sa bangkete an mga kapareho sin katungdan; mga kapareho na hadi, sin iba na kahadean, o iba na kapanahunan: halimbawa an balo nan dyunyor ni Malakas, an bist prisident op da solarsistim, an ma’am ni Garci, an Dyani, nan an Rambotito. Matapsi kun an kahampang sa bangkete diri kapantay sin ranggo. Diri di’anis kun pag-arabay san mga tsapa sa braso, may pihig nan diri kaparareho. Makatitinawa kun pag-arabaya san mga sul’ot na alahas, mayon sin lasaw an siligak-sigak.

Syempre kay imbitado niyan, diri hamok kortesiya an pagsugad, ‘Iya, hala, ha, sa bertdey ko, ayaw nag’ud ka’wara, ha?’, na obligado na simbagon man sin, ‘Aw, syem! Opkors, meyt!’.

Nan ini na pa-oro-irimbitar, magiging kinaan’dan, turu-taririk, tradisyon. Magiging pinaka-epektibo ini na dalan sin lalo pagka-urugos.

Kay sa panahon san selebrasyon, an obligado na pareretrato na arabay an may kumpleanyo nan san kaniya mga timahali na bisita. Obligado ini na maipatala sa mga sakop nan kabab’an, nan sa iba pa na kadahean na makabaho man.

Syempre kay namomo’ot kanira, respetado sira, nan nanggigirabo na biyo sa kanira kapangyarihan nan kadi’anisan, mangaradto man an kanira mga nasasakupan. Maski diri imbitado, mariliwan man san kanira bado na pangpistahan, bitbit in produkto sa kanira hawan: an tidakui na hinog na langka, an kalibo na may anuy, an dumaraga na ihawon, an tubo na pang’uson. Ipangbutang maski didto hamok sa luwas san lakdanan, kun diin sira tugutan san mga gwardya. Diri nira ini ikulog sin bo’ot. Habang in-aalaw sira san mga gwardya, nagtutubi-tubi an kanira mga mata, nangadyi sa Mahal na Dyos nira, na nganyan ‘Gadbles po. Lugod pirmi ka pag-atamanon ni Lourd. Eymen…’

Paglakaw sa dulom san tagasunod, magtatagalingag. Badi mababati pa nira an hararakhak, an karagting san nagbuburungguan na mga kopita, an bolero san binggo, san sumugad, ‘Sa linya kan be, bertdey!’. Nan an karanta kasunod sa banda:

Yu sey its yur bertdey
tengdengdengdengdengdengdengdeng
Its may bertdey tuh yeh
tengdengdengdengdengdengdengdeng
aywanahabagudtaym
tengdengdengdengdengdengdengdeng
____________________________
An retrato tabi, hali sa Philippine Star. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.