Paghimaturóg

Halip’ot na hamok na panahon
an pag-upudan sin mag-ina;
mabubutas an bata sa ina
mabibilog an buhâ
magiging punò
an sahà.

Halip’ot na hamok na panahon
na mag-uuyág an ina;
magpapaturog sin munyika
magpapaurod sin kalesa;
mabubugto an salbatana
magtatariyá
an bata.

Halip’ot na hamok na panahon
dirì na bata an bata
wara na iinaón an ina;
magtatalagsa an tirinawa
ikaraw’ay na an pagsumát
magraraparap an asdangan
sin mga mata.

Halip’ot na hamok na panahon
magiging ina na an bata:
lalaki o babayi, na ina;
magduduwak, maruruyag, maoogma
mahahaghág, malalangkág
magpupuyá sa pag-ataman
sin palabyáw.

Halip’ot na hamok na panahon
magbabaragat gihapon
ina, bata nan karuyagon;
mahapit uli an pagdumdóm
an langkag na nahubon;
paralanat, paburukod
sa panirúm-sirom.
________________________
Retrato tabì ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.