An naurhi sa prusisyon

Duwa na kasemana an lunihis.

Namurunay kami sa ingkudan mi dini sa piliw san inlalabayan, kaabay san paiplian na kudal sin madre de kakaw. Mayad an panahon. Haros di’ pa naghaharayo sa panahon na nalabay pa hamok.

Ikaduwa na ini na Emperador. Mapait-pait, maharanghang, na pangpahubóg. Paborito mi ini na hilangkagan dini sa hugakan. Matigo’on. Mahod namara an bugas sa sako. Ini na inumón, pirmi mayon. Mahod wara isuruda. An isurumsuman mi, pirmi mayón.

Ikaduwa na kasemana, di’ pa nagpipila sa isip an mga penitensya. Rami pa sa tuhod an mga binaklay nan linuhod. Ulay pa sa braso an bugtaw san pag-alsa san mga andas. Nasisilhag pa sa mata an suriaw san mga kandila. Nagbabatingting pa sa talinga an mga kampana, an aragrangay san mga nobena nan pasyon.

May nagdadangadang. Pulay-pulay na malin hubog. Buktot na malin inkuku’og. May pas’an na saóg-saóg.

‘Mapakarin ka tabi?’, ughoy mi kaniya, maski di’ mi kila. Kun kulanting an tawo, mabo’ot, makami-kami, makarinyo, mainughoy.

Unalto an naglalabay. Narereparo an hangos sa huyug-huyog san lawas. Yugyog sin inhahalhal. Unubò. Sunimbag na diri naglilingag. ‘Kabungyod ako san prusisyon…’

‘Prusisyon???’, bagaw mi na nagdadangadang an pagtinawa. ‘Ay, kun sa Castilla hamok an destinasyon sadto, badi awat na pakasangpot. Badi pinanghuba na an alikmod nira na mga sayos, nan nagburulag na an mga disipulos, ha? Ha ha ha!’

‘Kay akay man naurhi ka?’

‘K-kay… n-naulang ako do’n sin kalalakin’an… kababayin’an… Nan… nabuwal ako sin tolo kabeses…’

Nagtirinawa kami sa ingkudan. Wara kahílwas an isurunggod.

‘Iyah’, bagaw mi, ‘luway-luwayi na’k do’n… Ma-otro Abril so’n, abot mo na an prusisyon…’ Nan nagpa-irimodan kami, naghararakhak.

Nagpadagos paglakaw an lalaki. Pulay-pulay na malin hubugon. Buktot na malin pagalon, sa bitad na malin di’ masukò.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.