Dyip: Pagtaliwan

Sakay na kami sa dyip, naghuhulat na hamok san oras na iralarga. Ay, kun akay may bunalad man na mga iskwela, na malin wa’ ha’k labot. Di’ ha’k nira aram, di’ mag-aawat, magsasakay man sira dini, maghuhulat san iralarga, basi dar’hon sira kun diin… Sugad man sa amo…

‘…Nan sa likuran san tan’awon, na malin nararaw’ay san kaniya pagpataliwan, an bulkan… Nalalangkag man ada siya san naghaharali? Nagagalat man ada san pag-arabot? Naoogma man sa pagtiripon dini gihapon?’
______________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.