Orakulo

Kada Byernes Santo, napakanhi siya, dini sa sayo na parte sini na salog na kun gahuyon, An Wara Kahub’si. Napapabutnga’an ini sin bakilid na tigdong, nan sin kakahuyan na daragko’on. Malinawon an tubi sini. Linaw na malin salming na maeespihuan. Maluway an bulos, na malin napahapros ngon’a sa kada labayan na bato, bag’o magpadagos. Malin petalo na maluway an pagbuk’ad, na niyan tubi sini na salog. Sa palibot, mga tabayukyok nan lawa na nanghihiriwod, nan saramulyo, suru-saralyo, na huni sin tamsi, insekto, nan kun nano-nano.

Inkakanhi niya ini sa paghanap sin mga kasimbagan. Ini nganyan, makahatag sin una na sikop sa panahon na maabot; espiho na magpapauntali san hihitsuraon na maabot pa hamok. Orakulo.

Ambot kun paano niya nasasabi an kaniya mga hapot. Ambot man kun, halimbawa simbagon siya, paano niya sasabuton an mensahe. Badi bigla na pagradag sin dahon sa tubi, huyop sin hangin na mas makusog diyo sa nakaandan, pasimbagan sin diwit nan sin duli-duli, paglumpat sin pokot, an diri inlalauman na paglusad sin layagan, nan pagtirok sa tubi san lim’aw.

Badi an dahilan, kun akay hasta niyan, kada Byernes Santo, nagbabalik-balik siya dini sa salog na Wara Kahub’si, kay diri niya sabot an mga pinaabot na mensahe. O, badi taon-taon, mayon siya sin hapot; bag’o na hapot, o hapot na bata san dati pa na hapot.
__________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.