Dyip: Sinyas

Hinapót sin ligwan an sinyas. ‘Akay uyá ka dini? Naimód mo an puru-paplungón, an cosmos nan san rukut-dukót, nan san iba pa na burak na uya dini sa baniká? Mas angay ka didto sa masitasán. Didto, mas maaataman ka, mas maaangayán…?’

‘An sugad sa ako’, bagaw san sinyas, ‘angay maski diin. Dini, sa masitasán, sa patanuman… Kun ibutáng ako sa plorera, pwede man ako sa komedór, sa altar sin ermita, o sa korona sin minatáy…’

‘Kay akay man? Habo ka kun ikaw an magpipili san imo lugar?’

‘Intiro, nangaipo sin inspirasyón, kaogmahan, nan pagpamati sin namamati’an. Kun ako an dalan, akay ako maghahagás?’

‘Kun magsolo ka, mas matitimalahán, mas masasayudan, an imo gayón…’

‘Nasa nag-iimód an gayón. Kun sa imo, mas magayón an burak sin kayanga, mapupugol ko daw ikaw? Kun humapon ka sa burak sin lingatong, mas maaram pa ada ako sa imo?’

‘Kunsabagay’, bagaw san ligwan, nan lunupád siya, nan hunapon sa laptukay.
________________________
An retrato tabi, kuwa sa Guinlajón, Sorsogon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.