Dyip: Puru-paplungón

Daghán an tanóm san lalaki nan san kaniya asawa. May kakahuyan na habagba, may sulihón, may kamasitásan. Ini nganyan na kahoy, hinimo niya an gahi. Madali mamunga, madali makabawi san kapaglanan na binutáng. Ini man nganyan na mga sulihón, an iba, para-uso, an iba pa napapabákal man. Ma’o man nganyan ini an kanira hilangkágan, na napapakinabangan man.

Mahiwas pa an hawan. Mga di’anis man nag’ud an tanóm. Nan pagkatanóm.

Sa barisbisan, may sadáy na baniká. Ambot kun akay wara sin mga tinanóm na tuyo. An uya, mga lagalág na masitas, na kun iba na, o sa iba, in-aataman man sa masitera. Mga puru-paplungón, na ataman sadto san giláy na wara na, san ina na maluya na. Nadumduman an mga masitas, nan masitasán na wararâ na…
_________________________
An retrato tabi, kuwa sa Guinlajón, Sorsogon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.