Dyip: Mangasawa na si Disóy

Aw, ho, ungód man nag’ud na marugaríng na si Disóy. Inbatugan na an rugaríngan… Mayád talaga ini na ‘laki… Imuda, kay pambihira an harigi, hasta san mga kalabaan, nan tabla…’

‘Ay, oo… Mga talahangin yun na mga kahoy, awaton na tinagama d’on sa uma nira… Badi mga di’ mababa sa kwarenta anyos na an edad so’n na kahoy… An lunób so’n, badi minuson na an bilwang… An mga pala-pala, mga tugason na amislag…’

”Kay akay man ararám mo…?’

‘Aw, kay kadanon ako pagpulak so’n… Ako an nagkugos san tsin’so… May inorder pa yun na anahaw…. nan sin patóng…’

‘Dyata kugos…?’

‘Aw, simpre kay… kun maraot?’

‘Iya, si Disoy man gihapon an mahimo so’n na balay niya, ha?’

‘Aw, kay habo man itiwala sa iba, maski kun Inoy Osing na panday sa Saudi… Siya nag’ud kuno an mahimo so’n na balay niya…’

‘Tsk. Maswirtihon an pangarasaw’on sini na ‘lakeh…’

‘Pangarasaw’on?’

‘Aw, kay di’ ma’o? Mabaláy siya, kay mangasawa na?’

‘Mag-ano man ba’, na unupód sa drayber san dyip na naghahatód-hatod an naruyagan niya na maestra do’n sa Paghaluban…? Malà niyan, kay kun naabaho nganyan, diritsuhon an ‘laki do’n sa piliw san dalan, inbabantayán an dyip, kay kun matyimpuhán… Pirmi nganyan sakbit an sundang…’

‘Ba’ah… Pan’o kun matyimpuhan an dyep?’

‘Hmp. Nano pa, na iba na man uga’ng niyan an drayber…?’

‘Kairo man daw sini ni Disóy, ha?’

‘Magkairo man? Siya, may balay. Kita, wara…’

‘Aw, kun sabagay…’
___________________________
An retrato tabi, kuwa sa Manapao, Gubat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.