Buradól: Sayô pa na istorya

130438Sadto, Papay, mahilig ka man magburadól?’

‘Ay, oo… ‘Kay?’

‘Di’ pirmi ka maogmahon kun nagpapalayog, ha?’

‘Aw, may mga tyempo man na diri pareho san iba an kaogmahan… Halimbawa, kun kalmado an panahon…, kun di’ na’tuigan an buradól…, kun nagugumok an tabíd…, o, may maggumok san tabíd…’

‘Maggumok? Kay may gunumok tabi san tabíd mo?’

‘…Sayô kabeses. Pinagap’tan ko sa kaupod ko an tabid san naglalayog mi na buradol. Mamangno, may runani nan kinanikan an buradol, hasta nagkagurumok an tabid. Ini na labtanon, sugad sin nagtutuya-tuya na nangagyat, kay nagtitinawa pa… Hasta san binukod ko na, nagdudulag, nagtitinawa…’

‘Nainiton ka na…?’

‘Ma-di’ mo, na habang nagbubukod ako, inguguru-gudhan na ako?’

‘Kay akay tabi grabe an puringot mo?’

‘Aw, sugad ngay’an so’n kun an nag-aato sa imo, mas saday sa imo, mas grabe an puringot mo. Sugad sin doroble an danyos. Apisar naglalabot, intutuya-tuya pa an pagiging mas dako mo… Kay sugad sin may diri nakasurat na insusunod, na kun saday, di’ na angay makigsuhay…’

‘Tara, inano mo man tabi?’

‘San di’ ko pa naaabot, bagaw ko, madakop ko ngani ikaw, kay ako ko ikaw lilibahon… Ba’ah, maski san nadakop ko na, intitinaw’an pa ako?’

‘Di’, linatob-latob mo?’

‘Maski grabe an puringot ko, pagbiyawi ko, na naimod ko na tinahuban man an pandok niya sin sagang na kamot, hasta uroy na man ha’k an nahimo ko…’

‘Iya, di’ di’anis…’

‘Diri di’anis. Mas bali linatob ko, kay an panabot san namagpakaimod na kabataan, kinastigo ko man nag’ud, kay nagsurumat sa ina sadto na labtanon. Kunadto an ina sa palayugan, nan inparasabaan ako…, kay nagtutungo nganyan ako sa mas saday sa akò…’

‘Unong yadto san buradol, ha?’

‘Diri. Unong san awa, nan san pagiging labtanon…’
_____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.