An napukdï

20170124_073308Namomot’an, ayaw tabi kapuringot
bag’o mo ako bayaan sin ungód
pabay’i ngon’a na mabatï mo
an sa di’ ko pagbutwa tulos.

Taód-taod na man, ‘to’o
tunà na atò sulayon
ini na ato masitasan
binisay ta an mga tanóm
inabonohan an mga puno
pagbaya ta ngani
may bukol na sin mga burak
may bukdo na sin mga bunga
nagbaralik na an mga buyóg
kulibangbang hasta aninipot
nagralabay, nagharapon
nagkaranta an mga pusiw
tagkarit nan palagô.

Panabot ta, husto na yadto
na mag-uunay na hamok
an mga tanom nan mga puno
na an sadiri pangatamanon
pagbayubo nan paghilamón.

Kagab’i, ‘to’o paglabay ko
sa barisbisan san masitasan
nangirhat ako sa ako namas’dan
nanghumpilad an mga gabót
na masitas, uruga an mga dahon
madangba an mga ging’ot
nan sa kaabay san dati na limón
may bangkay na in’iirimód.

Mus’ingon an bangkay, madugu’on
malin sayô sa ato, na haros
kita na nag’ud. Matawó-tawo
na wara man iba na inhihirimo
namag-usyoso, maguru-guro
may nagtitirinawa, sa imód ko
nagkakaruruyag, nag-uurgulyo..

Nakitabi ako sa nagtitiripon
naglakaw ako sin luway pakanhi
indumdum ko an dati ta na hardin:
malin di’ pa man awaton yadto
na panahón na ato ini hinimo
na niyan, sugad ‘gud sin
ibahon na an itso:

tapukan, balangtuyan, ludaan.
Iba na an intatarapakan niyan.

Maksi pan’o naghanap ako
sin kun nano baga
na madadara ko sa imo
uya tabi, ho, an napukdi ko
malin burak sin ging’ot
na madali na maluyos
Ugaring sa pamati ko
burak pa gihapon ini
may pupunghan, may pitaló
magiging bunga hali sa bukdo
Kun bisayon ta ada
ini na hardin ta
maski luway-luway, padiyo-diyo
di’ hamok nag’ud kita maghabô
basì pa kun maibalik ta
an dati sini na baskog
basi pa magkaruruyag gihapon
an mamagpakaimód.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.