Pagkamo’ot sa panahon sin kaingin

15146908_1273041546102337_1509160970_oK-kadi’anis daw san hangin hali sa luwas…’, bagaw ni Mano Golyat, na namintana sa istaran nira. Inimod niya si Mana Matu. Naruyag siya sa naimod. ‘Ay, ba’adaw… Ma’o yun an gusto ko sa imo… Kuntento sa pakuru-katso do’n sa imo lumba-lumba…’ Rinani niya an babayi nan, sa luway na tingog, bagaw, ‘…Nano, itabyon ko ikaw…? Payahan ko ikaw…? Hmm…?’

‘E-eh…. Ayaw na…’, malin naraw’ay na simbag ni Mana Matu. Karaw-karaw na pinakol si Mano Golyat san gapot niya na abaniko. ‘Ini ‘gud… Masugad an makaimod sa ato, nagsisinaday kita…’ Nan tuninawa siya, tahob an hiwa san paya.

‘K-kay nano man an m-maraot?’, bagaw san lalaki. ‘K-kun naiimod ko ikaw…, hasta niyan.., an p-pamati ko…, mga bata pa kita… Nabata an p-pamati ko… M-malin nabalik an b-baskog ko…’

Wara tulos pagsimbag si Mana Matu. Hali sa irarom san balhon, sa kaniya tungkos, may kinuwa siya na papel na binuklad nan inpadayag kun Mano Golyat. ‘I-imuda… A-awaton ko na ini inparahanip… G-gusto ko maimod m-mo…’

‘N-nano ini…?’ Ngunuris an lalaki san inhinayod an papel. ‘Re-retrato…? Sira sin’o i-ini?’

May hiyom sa hiwa ni Mana Matu san sumur’maton. ‘K-kay di’ mo na y-yun kila? K-kun sira s-sin’o…?’

Hininayod gihapon san lalaki an inpapadayag na retrato. Sugad sin inhinggop an mga hitsura. ‘A-ako… K-kita i-ini na duwa…? K-kan’o ini? A-an diin…?’

‘M-mala ka ‘gud…’, bagaw san babayi. ‘Na’dumduman mo s-san kainginon ini na b-banika? Na p-pinangpulod an mga kahoy…? A-an nasirungan ta baga, yun na p-puno sin litgit?’

‘Ummm… D- di ko na tanda…’ Unimod si Mano Golyat sa harayo, nan unubo, nagpipiriting-piting. ‘P-pasensya ka na…’

‘Ini ‘gud’, bagaw san babayi.  ‘A-asi… s-sayudi sin mayad…’

Sinayudan man nag’ud san lalaki an retrato, sin awat-awat, nan naruyag an hitsura niya pagtungkahal. Nagluluha-luha na. ‘N-naihanip mo i-ini? A-an una ta na balintaym…?’

‘I-inparatago ko yun… grabe a-an p-paghirot ko na di’ m-mawara… o maraot…’, bagaw ni Mana Matu.

Hinarukan siya san lalaki sa alimpupuro. ‘N-nadumduman ko na ini… N-na natayhaw ngani kita…?’

‘M-ma’o… I-intiro n-na hayop, nagkaharadok… n-nagdurulag… Sayo na layagan na nagdudulag an lunabay sa harani ta… G-grabe a-an ngarat mo…’ Nan tuninawa siya, luwason an lagos sa hiwa na tipo.

‘I-ikaw ‘gud…’, malin naraw’ay na sabi san lalaki. ‘K-kun maruyag ka… niyan…, mamasyada g-gihapon k-kita..?’

‘E..’, bagaw ni Mana Matu. ‘A-ayaw na… Dini na’k kita… Malik’ad p-pa kita d-do’n.. Tutal, b-basta kaupod k-ko ikaw…, m-maski diin…, di’anis p-para sa a-ako…’ Nan yinango niya an lalaki.

Unubo si Mano Golyat. Hinanap san hiwa niya an hiwa ni Mana Matu. San magtapo, piyong sira na duwa, diri nira reparo an mga pandok nira na kuros, nan an namaglabay sa barisbisan sini na balay nira sa puno san rukut-dukot…
____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.