An kanta ni Oya Celia

15995279_1360342254038932_3240280976226740721_oMga duru-daraga na sira; mas daraga an lalawason sa mas kabataan pa na kikiwahon. Sayo na hapon, hali manglaba sa salog, nakapanghalayhay na sira, mala kay mayadmad na kunta an iba na bado.

Naruyag pa magkutamba, magbukudan nan magsibyaan. Wara nira kareparo na an tubi na nagtatama sa lawas nira, salog na may tiblang na na uran. Urhi na san makadalagan sira basi manghakgin san hinalayhay na linabhan.

An henero kun hulos, malin nakusog an bo’ot; naisog. Magub’at alsahon, makudat bugnuton. Nataod-taod pa sira, bag’o nakuha an mga hinalayhay sa ibabaw san kabiyawasan. Hulos an mga linabhan, huluson man sira na duwa.

Wara na paghuraw yadto na pag-uran. Malin barong-barong na san maglakaw sira pauli. Naghaharani kanira, naggugub’at man an dara. Nahahadok sira na wara pagmara an mga linabhan, nan niyan hulos pa san tubi-uran. Nangalang-alang man sira san hitsura nira na duwa, na namiripit sa kanira mga sul’ot na yamit.

‘Paghirot kamo san iyo lawas, kay di’ na kamo kabataan…’, bagaw minsan ni Oya Celia na ina nira. ‘Ibahon na niyo an kiwa niyo batog niyan…’

An nasa isip san duwa, kun anuhon sira san ina, sini na kamutangan. Malin lugod habo nira magdagos, habo magtangbara. Mayad ngani, kay bag’o pa sira pagtakigan sa luwas, nabati nira an boses ni Oya Celia, na nagkakanta. An tono san kanta, pamilyar kanira. Tono na panghimaturog sadto sa kanira. Maski an liriko, pamilyar pa san isip nira.

Nagpaimodan an duwa, naruyag, nawara an pagduda. Kun nagkakanta sini an ina nira, mayad an pamati sini, maogma. Kaya sira man, habang nagsasakat sa mga talod san hadgan nira, naruyag maghiyom sa kanta san ina, nan magsunod sa mga liriko na aram pa nira…

abaruray
abarinding
isauli mo
ang singsing…
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.