Tagburadólan

12991960_1064937076912786_1572681444_oKun marupít niyan
an dalan
nagtitinik-tinik
mauran-uran
habo mahulós
habo mahapdós
habo malapukan
habo makat’lan
hulat-hulata,
masunód na
an tagburadolan.

Kun bu’hag na an paray
bunalik na an maya
hubas na an patubi
hinóg na an anonang
uyón na sa barisbisan
maabot na, maabot na
an tagburadólan.

Sangtaon man baga
an paghulat, ha?
sugad sin Pasko
sin pista
sin kumpleanyo.
Sangtaon an lunihis
wa’ man ‘gud kapunas
sa alimutaw an naimód
na bo’ot man sarihon
an bagay sa panganoron
an bagay sa pandok
san nagpapalayog.

Iba an siram
sin naruruyagan
lain man an ogma
na nasasarihan.
May paratatsi’an
may parasalbatana
may parapakihiran
may bata na ruyag
an tagburadólan

May paraburadol
na irog-irog hamok
pagkapagal, pagkasumó
habo na mag-otro
May paraburadol
na nagpapalayog
kun may nagbuburadol
o siya ha’k na solo.

Turu’igan, turuparan
an daghan na bagay
daghan an mga adlaw
manglain-lain an hatag
di’ makapalayog
kun may barung-baróng
masakit man magbatog
kun nahugak an panahon.

Asi, dar’ha, baluna
maski pumakarin ka
suludan sa bulsa
an mga naadman
an mga panalmingan
an mga kamaw’otan
na nahinog sa isip
habang gapot an pisi
san buradol sa langit.

Didto, sa banika
san manguruli na
an iba
nan ikaw na’k
nan san buradól mo
an natuda:
nahadok ka
namundo
nanganogon
naibanan
an karuyagon?

San wara ka pagbali
wara pag-irog
san kiniwa san iba
pinaimod mo
an nasabutan mo
na pag-upras
pag-abot
sa sangputan
an matutuda
ikaw man gihapon
nan san buradól mo
didto sa banika
sa maski kan’o pa
na tagburadolan.
______________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.