Brecht

20160402_055548SA MAARABÓT NA HENERASYÓN

Kamo, na mamagpakatung’as sa baha
Na ato nalulumusan,
Isipa niyo —
Kun nadudumduman niyo an ato mga kaluyahan,
Nan an mga kagab’ihon
Na nagdará san mga ini.
Kay kinadto ta, malaksi pa an paghingpit ta san ato nasyon kaysa sa pagtukal ta sin sinelas.

Sa hiriran sin arapináy, nangluluya
San may inhustisya hamok nan wara sin pagsayuma
Kay aramon ta:
Maski an pagkaati
Nakapamurusot sin kiray.

Maski an ngudyót sa inhustisya
Nakapapaas sin tingog.
Tarâ baga, kita
Na nagmaw’ot na mabatugan an pagiging mabo’ot
Di’ man gihapon nagahom maging mabo’ot.
Ugaring kamo, pag-uprás
Na madadanunan san kada sayo an kapwa,
Ayaw man kami pag-isipi
Sin nganâ karaót.
______________________
Pinalís hali sa For Posterity ni Bertolt Brecht.

BASAHÓN KUN AGA NAN KUN GAB’I

An namomot’an ko
Insabihán ako
Na kaipuhan nganyan niya ako.

Kaya man
Naghihirót ako sin mayád
In-iimód ko nag’ud an ako pakádtu’an
Hadók na idyike o tokháng
An ako maging kamatayan.
_______________________
Inirog sa To Be Read In The Morning And At Night ni Bertolt Brecht.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.