‘Normal’

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAn nagkamuang na rapsák na dila
Himuán sin sunudon surumaton na tala
Iyá kun sugád
Ayáw kangalas
Ma’o yun niyan an normal

Ma’o na yun (3x)
Ma’o na yun an normal

An prisidinti na kriminal
Naging bayani na uga’ng
Kay ma’o na man baya
Si’apo’on mo na’k
Ma’o na yun an normal

Ay, ba’adaw, bongto na namomot’an
Ugali ta baga an pagiging magalang
Im’da an pinirili ta na opisyal
Na mangataman nganyan san ato lugar

Sa suru-saralyo na pamilya na pulitikal
Nakiapin pa an radikal
Ayaw pagtuturaw
Kay sa mga labanan
Paagi yun na normal

Uli’i an mga hunimo
Sukulá nan badila niyo
Kun makamas
Kun may haplas
An bawal nagiging normal

Ma’o na yun niyan (3x)
An normal sa Pinas

Ay, nasyon ko na namomot’an
Lahi na ginagalang nan banal
Omawon an Kagurangnan
Sa mga napili na rakál

An bagaw habo gusto
An buwaon an totoo
An ma’o diri
An tama sala
Nan an magkaarapin
Magkahiriran

Nanggana, nautob
An bag’o na maw’ot
An wara na luoy
Normal na nag’ud.
_____________________________
Pinalís hali sa Normal ni Gary Granada, 2017. Daghanon na an sinurat nan hinimo na kanta ni Gary Granada. Sayo hamok an Salamat, Musika, an Kahit Konti, an Bahay, nan an Kapag Nananalo Ang Ginebra. Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.