An minaldisyón

14379764_1200990873307405_5799930711353783169_oKaya, sa puringot san ingkanto, kinuwa niya an kaniya baston sin kabatiran, nan inuróy an prinsesa.

‘Hah! Habo ka sa ako? Ako, na may kabatiran sa intiro? Ako, na may kakayahan na bag’ohon an buhay maski nin’o?’ Masigahon an kaniya mga mata. Namurak an mga luhô san iróng, nan nagtitiripsik an laway pagsusur’maton niya.

‘Hala! Kun habo ka sa ako, wara man sin makinabang sa imoh!’ Tinukdo niya san baston an prinsesa, nan tinag’ok an orasyon sin maldisyon: ‘Duterteh!!!’

Kunilát, lunintì, dunalugdog sin makusóg. Unasó sa palibot san prinsesa. San mapara an asó, wara na an prinsesa sa dati niya na natutugbusan. An namag-imód, maski sikóp-sikóp, nginararat, bunururarat an mga mata. Sa kanira naluluukan, namaghururíng sira: ‘Hain na an prinsesa?’

Unhan pa san nayntintaklaon ini na pangyayari. Di’ pa ini inabutan san mga peyk na newsblog nan mga troll, nira Mocha nan Tulfo. Pira karibo na taon an lunihis, may naimód na balagon na may saragday na bunga na pambihira an tam’is. Malin mabuuton nan mararaw’ayon na tinanóm. Sa kaawatan, ginahoy siya na dulsi kuyumot. Kun may gusto matadihan an hinog niya na bunga, kaipuhan pumalakat sa hataason na pader, nan likayan an mga alambre na may tunók; an maldisyon san ingkanto, na hasta niyan, padagos sa kaniya nagpepreso…
_______________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.