Pag’ibaBag’ong Taon

SONY DSCPira na’k na oras, pira na’k na taas-baba sin dubdob, sin hinggop-huyop sin hinangos, sin pilisok-pisok sin matalsok, bag’o na gihapon an taon.

Ayaw ka’haghag. Kun bag’o an taon, makabatog ka gihapon. Punasa daw an mga palso na hinimo mo niyan na hinanapos… Kun may panuga ka na wara kahihimo, pirita na daw na mahimo mo niyan… Kun may wa’ ka kabatugi, batugi daw tulos, sa una pa’k na tarap…

Di’ mo man kaipuhan barag-uhón an pagkabisay san iyo balay, an buklis mo oro-adlaw, an inlalakawan mo pagsagka sa uma, an kolor san bado mo kun mapa-bulangan…

Pwede ngani na wara ka bag’ohón. Kay manta, sugad san pagsirang nan pagsunlóp san sudang, nan san pag-bag’o nan pagdaan san taon, may mga bagay na mangyayari, magwara ka o uyón… Kun sa syudad, urutód na guramóy, nasunog na balay, inigô o linugtók sin bala, nan mga putós sin paputók na daghanon sa hawan, na kaipuhan silhigón…
________________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.