Sa tulay san Sabang

15204010_1273022866104205_2101410787_oMati’ano na an tulay sa Sabang? Diri baya naraot san bagyo san sayo na taon?’

‘An nakadkadán? Hmm, nahingayad man ada tulos. Niyan ngani, hiniwasan na baga an dalan, kay waydining nganyan?’

‘Aw, mayád man na pinahiwasan…’

‘Ma’o. Daghanon hamok an sigpit na likuan. Maski pinahiwasan an dalan, pagtarapo sa likuan, magbuburungguan… Wara man gihapon data, kay di’ man angay sa daragko nan haralagba na sasakyan…’

‘Ma’o, ha? Kanugon hamok san naraot na mga tinaraan na hawan…’

‘Ma’o. Maski ruyagon san mga wara katara’i an hawan…’

‘Di’ makairog san tulay sa Sabang, na sugad sin plinano sin harayo an pagkahimo…’

‘Ma’o. Badi ngani kaupod pa sa plano an pagiging pasyaran so’n sadto, ha ha ha’.

‘Ma’o. San nanurultiro pa kita, uru-iringkod baga do’n kun gab’i. Nagpapalabay, nagpapareparo sa mga daraga na namaglabay…’

‘Paretratuhan. Sugad sin babaradilon sa pag-arabay pagpitiká… he he he.’

‘Na’dumduman mo si Desto san titataliwan? Dini baga kita pagpahimo sin panumduman? Saksi pa ngani an bisikleta niya na kaupod ta sa porosingan…’

‘Ma’o. Nahahanapan ko lugód…’

‘Si Desto?’

‘Diri. An bisikleta. Kay di’ man yadto kaniya. Sa ako uga’ng. Hinudám yadto san ‘laki, wa’ na man ‘gud kaulian… ‘Bakot na…’

‘Aw, ayaw na so’n… An tulay sa Sabang na hamok an pag-istoryahan ta…’

‘Hala. Nadumduman ko man ha’k an bisikleta. Pero tama ka. Mas di’anis dumdumon an maogma na inagi-agi do’n san mga grupo-grupo na mga hain na daw niyan…’

‘Ma’o. Malin kita’k na duwa an wa’ pagtaliwan…’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.