Pasko san Hunyo

15152879_1273136606092831_295145224_oNasa piliw san kudal si Veronica, nangingkudan. Nahuraw pa hamok sadto, matapos an pira kaadlaw na kauuran-uran. An mga kauyag niya, si Lucy, si Marybeth nan si Denden, warara dini niyan; mga nasa iskwelahan. Nabilin siya, kay wara siya kapalistahan. Bagaw ni Mamay niya, sa otro taon na hamok siya magpalista. Dini ngon’a siya sa balay, kay basi may kaupod siya nan si Papay niya, kun diri nag-uubra.

Kaya sadto na adlaw, in-aling-aling ni Veronica an sadiri. Pinahik-pahikan niya an pandok, binisay an bado, binisay an ingkod, nan nagbatog pagkanta:

Yo beri watsawt
Yo bitter natkray
Yo bitter natpaw
Am tilling yuway…

‘HOWWy’, tag’ok san ina niya na luk’aw sa pantaw, bitbit an inpapalingko’ong na kalo. ‘So’n ribok, kay nag-iimod kita tibi…’

Luningag diyo si Veronica. Sinapo sa duwa na kamot an pandok, tukod an duwa na siko sa bado. Kunipil an pandok niya sa pagkapot san duwa na kamot. Pinahik-pahikan gihapon an buhok nan, litong-litong pa an mga tuhod, nagpadagos siya pagkanta:

Yo bitter natpaw
Yo bitter watsawt…

‘Atog, na’ ba’, di’ ka nag’ud ma’suhay?’, tunangbara gihapon an ina hali sa pantaw, may tudlo na intutukdo kaniya. ‘Nakapurisaw ka… Naimod na nagbabati kami ni Papay mo san inagurasyon san bag’o na prisidinti… Di’ ka ngani do’n kumunong… Hmmp…!’

Hinapihap gihapon ni Veronica an buhok, nan sa mas maluway na tingog,

Yo beri watsawt
Am tilling yo way…
_____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.