Sayo na pangadye

20160331_150403O, Diyos
parayua man tabi kami sa disgrasya
sa pagkaraot san amo nasyon dara san adiksyon
sa pagdaghan sin biktima sin bawal na druga
danuni tabi an amo mga kapulisan sa liderato ni bato
maldisyuna an mga prutiktor sin draglurd
nan mga imural na senadura sugad kun dilema
palinawa tabi an isip san mga pobre
na sumurender nan akuon an kanira adiksyon
lugod di’ na sira mangato kay kun diri, bang
palinawa man an isip san mga dulawan
hasta san di’ man dulaw na habo hamok makisayo
na basahon an katotoohan na inpapahayag
san mga tulfo nan ni moka
sira an mga ungod sa pagsirbi
sa paagi san mga totoo nira na minsahi
atamana tabi si sek agere nan san mga wetness niya
na mga bakasyunista sa mga kubol san bilibid
danuni tabi si ispiker albaris
na maipaluwas tulos nan maging ley an ditpinalte
basi magkabiritay na an mga maraot na tawo dini
pakusuga pa tabi lalo si sinitor pak
sa kaniya mga laban, nan sa trabaho niya bilang sinador
ibutang mo na tabi sa pagkabisiprisidinti
an tunay na nanggana, si bungbung markus
danoni tabi an amo prisidinti sa kaniya trabaho
na malinigan an amo nasyon, mahingayad,
masilhigan, matrapuhan, malabaran, mabaldiyuhan
matunasan, makagusan, maliha, manusnos
san mga maraot na bilin san mga dati na rehimen
hatagan tabi an amo in-aayo
na umawaaaaaton sa pwisto ini na amo prisidinti.
Amin.
________________________________
An retrato tabi, kuwa sa Pintô Art Gallery. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.