An pagbagat

20160331_145008Pag-ingkod ni Trump sa pagkapresidente san Amerika, may upat siya na kapartido na susun’dan. Ini na upat, nagkaranhi sa Pilipinas. May pagkaparareho ada sira san mga nasa pwesto dini sadto, may mga kalidad na nagkasurugpon.

Gobernador san California si Reagan san bumisita sa Malakanyang san 1969, para sa inagurasyon san Cultural Center. San maging presidente siya, 1981 hanggan 1989, kakusugan sadto san diktadura san amigo niya na binis’ang na. Aktibuhon an mga sulong niya sa CIA, o Catmon Intelligence Agency, dini, nan sa mga lugar nan nasyon na pinaimod san mga tawo an pangontra sa pakiaram nira. Sa panahon niya, nagpabakal sira sin armas sa mga kakontra nganyan san Amerika, sugad san Iran, na an kabaklanan, ginatong nira sa mga rebelde san binoto na gobyerno san Sandinista sa Nicaragua. Nagbakal armas an Iran, kay an mga armas nira daan, mga binakal pa san dati na Shah, na kaapin san Amerika. Di’ man praktikal na ipangtapok hamok, nan bumakal sin bugsa hali sa Ruso o sa Insek. Ini, an Iran-Contra, o Iranagua, sayo sa tidaku’i na ligado ni Reagan sa Amerika nan sa kinab’an.

Naging presidente si Ford san 1974 san tukalan niya sa pwesto an hunabo na si Nixon, dahil sa iskandalo san Watergate. Ini na watergate, kun sa Bulusanon, panikóp o paniróng. Anadon ngay’an sini si, o binatugan, o pinauso ini ni, Nixon. Ambot kun pirmi man siya sadto may kulatoy. Hasta niyan, siya pa hamok an presidente san Amerika na sunugad, ‘bu’ na ako…’ Eniwey, kunanhi man sa Pinas si Ford. Bunisita man sa diktador.

Bise presidente ni Reagan si Bush na gurang san bisitahon an diktador san 1981. Mala, madagingon an bagaw niya, ‘We love your adherence to democratic principles and democratic processes. We will not leave you in isolation.’ Mayad ngani, na wara siya sadto kasalbatana.

An bata niya, na George man, na malin kalpi na bunga sin kalpi, presidente san 2001 hanggan 2009. Siya pa hamok an presidente san Kano na rinegaluhan sin sapatos habang nagdidiskurso, sa Iraq. An regalo na sapatos, ugaring, rabak an pagkahatag kaniya, na mayad kay kaniya nalikayan. Nanggana siya sa mas daghan na ginana na electoral college, maski daog sa popular na boto.

Pareho ni Trump.

Bagaw san huruding-huding, di’ nag’ud nganyan kunta angay si Trump manggana, kay harayo sa pagkadisente; sa surumaton, sa himo, sa panuga. Kaya may sayo dini na naruyagon san kaniya panggana. Kun sa istorya ni Katubol, nagkaduwa-duwa na nganyan sira. Kaya, tinugal niya si Pekto, na imbitaran siya, pagkorona san masunod na Misyuniber.

Hali sa koronasyon sa Dabaw, pag-abot sa Malakanyang, wara ngon’a padagusa, kay wara pakadesidir kun nano an ipakaon, kun Chickenjoy o chicken inasal. Kaya inpalakaw-lakaw ngon’a sa hardin, nagbiyaw pakiistorya, maski waki.

‘So…’, bagaw ni Trump, ‘you’re the cocksucker who is now the bossman here of your dumb flip nation, eh?’

Luningag ngon’a kun Bunggo, hinuring an hapot. ‘Unsa gani sa Bisaya?’ Hinuring man an simbag. ‘Ahh. Ha ha ha. Yu ar biri kolorpul, mister prisidint…’

‘Don’t color me, you dickhead!’, simbag ni Donald. ‘I heard you won because of sixteen million idiots? Bwahaha! Backed up by an army of trolls? Attaboy!’, nan, sa ruyag ada, tinanggulong niya si Burog, na napausamod, nasalo hamok ni Aynominitbadong Panitlo. ‘Nagngingirit-ngirit, hinuringan pa siya ni Donald, ‘And where, pray tell, did the moolah come from? Hmmm? Bwehehe…’

Wara pakaisip isirimbag si Burog, nangalag-kalag sa kaurupod, nagpapaapin. Inimod si Pak. Inimod si Bato. Inimod si Pant. Inimod si Kadiri. Puro ‘gud sadto na segundo namag-ubo, namaghinayod sa ingod. Unimod man si Burog sa ingod, may naimod na masitas. ‘Ahhh, mister prisidint, dis is, ah, da sampagita, awr nasyunal plawer…’

Malin wara nabati. Unatubang si Donald sa masitas, inabrihan an siper san saruwal, nan pinaturay’ugan an masitas. San mahuman, wunaradag-wadag, siniper gihapon an saruwal nan, kapot an pundilyo, bagaw, ‘By the way, fuckface, I heard your girls here are nice, huh! Mebbe, you can bring me some? I wanna schlong them, he he he…’,

Hunuring gihapon si Burog sa kaurupod, nagpipiriting-piting. ‘Ngyawa. Himo’on pa ko nimo ug bugaw…’

San wara pagsimbag si Burog, si Bitalyano an nautadlan. ‘That’s a lousy toupee, freak…’

Nautod an taramburok san gumahoy an paraluto, na nakapwesto na nganyan. Ugaring, habo na man maghampang si Donald. Mahali na nganyan sira, bagaw sa kaurupod, nan bunaya naman nag’ud. Hinatod sira sa Villamor, binabayan, sinaluduhan, pinataliwan. Pinabalunan pa kunta, na sinayumahan man.

San lumupad na an eroplano, ma’o na lunuwas an aburido ni Burog. ‘Put-ttang ina mo, Trump! Wag ka na magbisita deto! Ipa-idyiki ta ka! Patyun ta ka! Yu sammabetsss!!!!’
_______________________________
An retrato tabi, kuwa sa Pintô Art Gallery. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.