Laktas nan dararo

14938073_1395471727131662_1995681227_nMatiano an byahe niyo pauli nan pabalik?’

‘Mayad man. Mayad, kay may lihisan na an tinampo. Di’ na maglalabay sa sentro san Sorsogon, kun wara man tuyo…’

‘Iya, kun may tuyo…?’

‘Aw, paan’hon, di’ nahapit?’

‘Matiano man an sentro niyan? Di’anis pa man?’

‘Aw, kun naruyag ka sin laktas o sin dararo, maruyag ka san sentro…’

‘Laktas? Dararo? Nano an mga koneksyon so’n sa sentro?’

‘Ay, atog, yo’n in ramok… Malin an sentro, uyagan sin mga traysikel. Kun nagkakadurungan sa tinampo? Ba’a na sugad nag’ud sin nagkaburugaw na kalaktasan, o panon sin mga dararo, kun tiuuran…’

‘Di’ ko na’sabutan…?’

‘Ay, di’ maramok…, mapo’ot…, mapawot…’
______________________
Retrato tabi ni Nicole Mina. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.