An masunod na pagbaragat

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHigh school life, ba’t ang high school life
Ay walang kasing saya?
Bakit kung Graduation na’y
Luluha kang talaga?
– Sharon Cuneta, High School Life, 1981

Madali na magPasko, Padi… Mamangno, Kamahalan…’

‘Aw, may Bag’ong Taon pa, nan sin Kandelarya, he he he…’

‘Aw, ma’o. Pero kun Kamahalan baga an baragat gihapon?’

‘Aw, simpre. Kami sa klase mi, taon-taon na nag’ud, batog san tutawsan… basta… Pirmi mi yun inpapaabot na okasyon. Mala, di’ na man kami nakalalam san prusisyon nan pagpasimbahan, kay pagbatog san Semana Santa, batog na man an harapit-hapit, nan diriyo-diyo, he he he…’

‘Kami, na-payt man sin baragat, diri ha’k sugad san sa iyo…’

‘Ay, kami, pambihira, kay intiro interesado, nan wara sin pangalang-alang, maski nano an kamutangan, an hitsura, an naabot… Basta baragat… Kararaw, nan tirinawa kun nagkakadurumduman an sadto, he he he…’

‘Nano ba’ kamo na bats?’

‘Nayntin-itiwan… Mala, an kanta mi sa gradwisyon, an sikaton sadto na kanta ni Sharon, an High School Life…, he he he… Angayon man, kay sige an pakyurut, sugad san kanta na an liriko, sarakot na Tagalog nan Ingles sin hayskul, he he he… Nan  hiribian man ‘to’o san gradwisyon. Abay pa, sugad kami sadto sin di’ magbuburulag…’

‘Di’anison baga an hayskul, ha?’

‘Ma’o. Niyan, kada baragat mi, may islogan kami. Mga kanta san panahon mi. San arin yadto, Come Together. Mamangno, Get Back. Mayon pa sin We Are Family, he he he… Pinamagletra ini sa tisert, na amo insusurul’ot sa parada nan pareretrato… An handa mi, pirmi may litson, nan malin nag-aalawak-awak an Emperador, he he he…’

‘Sa masunod na Kamahalan, nano daw an islogan niyo?’

‘Hmh, may sunugad na, Together Again nganyan… Para kay…’

‘Para kay nano?’

‘Tsk. Sugad sin malungsi niyan an baragat…’

‘Lugod? Aw, bagaw ko, taon-taon, nagkukusog pa…?’

‘Tsk, matagal sini na…’

‘Na nano…?’

‘…Pasuruhay sa Pisbok? Nganaon na. Hasta san Pisbok mi sa bats, murudahan na uga’ng nan hiripaan… Salbakut yun…’

‘Tsk. Malin karaging na man nag’ud niyan an Pisbok. Dati, padaraghanan prend. Niyan…’

‘Niyan, sige ko’k an ka-an-prend… Kay manta…’

‘Iya, madagos pa ada an iyo baragat?’

‘Badi diri. Kun may magpirit, badi mauli man ha’k sa pasuruhay. Badi magrarabakan litson nan sarsa…’

‘Badi magtarapyahan Emperador, ha?’

‘Badi…’

‘Iyah… Wara Together Again, ha?’

‘Burulag again, mayon ada…’
___________________________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s