An namundö

SONY DSCSangtaon an iharanda mo… Taon-taon yun inhihirimo… Akay wara ka nag’ud pakatagama? Mala yo’n, ho… Niyan, diin kita mangawat sin iparasahe, di’ na ig-upod an ibarakal kandila…?’ Malin nagbubungyod kaniya ini na pangisog san asawa san sayo na adlaw pa hamok. Labi niyan na harani na siya sa kamposanto, malin may tagubtob an tingog sa kaniya dubdob.

Mayad ngani kay may nadalago-dago sa mga kakila. Naamot an kaniya kaipuhan na halaga. Niyan, uya siya. Mabisita san mga nauna na sa kanira pamilya.

Nginarat pa siya sa naab’tan. Nadumduman niya an urughoy sa dalan, na malin namagyuga-yuga ugaring, di’ man nangumusta. Apisar wara na sin katawohan dini, an nagkikiwa na hamok, an mga higot na kanding na sa kaarabay, an mga tumpok sin udo sa ibabaw nan ulut san mga pantyon. Pwera so’on, an tunangbara kaniya, an mga basura san nakaagi na pista: mga tuda na pagkaon, mga plastik nan nalulupa na klabira sin mga korona, mga pinut’san, nan nagkurudat na turo sin kandila.

Naagihan niya an inhahanap. Tuom niya an lugar, na di’ pa man nag’ud na’awat. Kay kun diri, kun naglaom hamok siya sa nakaukit sa mga lapida, di’ niya maaagihan, kun natahuban na sin basura. Punuyungko siya. Sinayudan an mga nakasurat sa uluhan san mga linubngan. Sugad sin insyerto na ma’o man nag’ud yadto an tuyo niya.

Pinanghali niya an mga ati nan rap’ok. Kun diin man niya pang-itsahan, wara na siya pagreparo. Linuwas niya an dara na duwa na isperma nan pinugkutan. Pinaturo sa patugbusan, nan didto pinakupot an may pugkot na kandila.

Nag-iimod siya sa mga linubngan na binisita. Nalabay pa’k an pista, malin nganaon an ramok nan ati. Kun diri pa hamok mahawan, miserable nag’ud an hitsura san lugar.

Nangalagkalag siya. Winahi san imod an palibot; an nanghumpilad na mga linubngan na suhi-balintok an pagkapamutang, may patalikod sa agihan, may balagbag sa dalan. Kulang na hamok na may patugbuson na pantyon. Sa palibot mayon pa sin mga saragday na balay-balay. Naisip niya, sugad sin bakasyunan o pahayahayan.

Maski diri kanira, may nadudumduman siya na hiribi kun may minatay sa pamilya. Damag na malin inpapaknit, ungal na abot sa langit. ‘Ay, baba’adiiiiiiiiiiiw, Ludovico… Hummmmmmm, ak-khay binayaan mo kameeeeee? Marasha ka paaaaaaa….’ May nagliligid-ligid, may nangurusay-kusay. May insusuruhay, kay malukso na sa ukad.

Niyan, sa paghulat niya na mapapa an pinugkutan na isperma, malin diri naangayan ini na mga damag san binilin na kamutangan sa pamunayan san mga tinala pa hamok san kapistahan. Malin ungal uga’ng sin karabaw an katunog. Malin buaya ugaring na nagwawaradag-wadag an in-aragubay. Di’ na naiimod an mundö. Malin an minatay, naging palusot sin karaging nan tarangway.
_____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.