Radyo

SONY DSCNano yun, ho, na sa wala, radyo, ha? Boka yun na sa ibabaw, ha?’

‘Diri. Suludan yun sin polbo. Pagbirika mo so’n na matalimon, mailsit sa pandok mo. Kaya kun may sugad ka so’n, angay, pirmi ka piyong…’

‘Iya, yun, ho, na sa to’o an radyo?’

‘Diri. Suludan yun sin tutpik. Pagbirika mo san matalimon, naluwas an tutpik sa irarom. Di’anis man, ‘to’o, kay di’ na’alpugan kun nasa suludan…’

‘Ay, kadi’anis, ha? Kundi, an inhahanap ko man dini sa sitseriya, iba man na radyo.’

‘Nano man na radyuha?’

‘An radyo na di’ ha’k nagbabalita…’

‘Nano man an inhihimo so’n na radyo mo?’

‘Namati sa iristorya, nan nakihimuwa…’

‘Diri radyo an hanapon mo.’

‘Nano man?’

‘Periko.’
____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.