Mga pagbabag’o sa republika na bató

14107786_288101451563302_1537669376912204857_oUnabót na an inhuhulat san intiro. An paghinglo san republika na bató.

1. Pamintana sa pader

‘Aram mo, Padi…?’

‘Nano?’

‘Kun umuswág ka pa dini sa harani ko, matutuwál ini na bangko..’

‘Nano man an mayád, umuswág kita pakanhi, sa harani ko, hasta didto sa luyó na durho?’

‘Dirì. Angay, hinimbangón ta an pangingkudan ta dini…’

‘Mag-abay kita sa butnga, o sa magluyuan kita na durho…?’

2. Pag-isip sa luwás sin kahon

‘Mabugtáw an ingkudan na wara hurandigan, ha?’

‘Nano daw an mayad?’

‘Patumbahón ta ada ini na bangko, umingkód kita sa ingod, nan hurandigán ta an saníg sa lubót?’

3. Pagretrato sa luyó

‘Ho, ayaw paglilingág, ha? Redi… Wan… Tu… Tri…!’

_______________________________
Retrato tabi ni Eduardo Uy, Jr. Salamat po

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.