An baláy na bató

DSC03454Masarig an baláy na bato. Diri liwat nganyan ini basta bató. Bató nganyan ini na apog. Himo pa sadto na panahon, daan pa ada nganyan sa nayntintaklaon. Diri basta-basta an tawo na nakasadiri sin sugád sini na baláy. Bagaw ngani sin iba, diri tawo an tawo na nakaistar sin sugad sini. Posible pa nganyan na lukpaw. Ambot, kun akay.

An tagsadiri sin sugad sini na balay, masarig man na tawo; masarig an pagbuhay, masarig an kamutangan sa sosyedad, badi hataas man an kinaadman. Kay nano man an data sin hataas na pasamano, kun wara sin pagdudungawon o pagdudungawan? Para diin man an mga tinurno na hagdan nan talod, kun diri pagilangon para sa karuyagon nan pagyango sin kadaghanan?

An balay na bato, simbolo sin kadak’an: kusog, sarig, katas’an, kahiwasan. Nan kaawatan.

An mga pundasyon sini, mas masarig kaysa sa balay mismo. Kun magub’at an sagmak, angay na mas magub’at an magsasagmak. Kaipuhan ini basi an sugad sini na balay umawaton. Kay an katungdan nan prebilihiyo, pirmi maw’ot na umawaton man; diri mabugto, diri magmara, diri mapunas…

Ugaring an balay na bato, sa luyo san kaniya sarig nan ganya, wara man sin iba pa na kakayahan na nasa tagbalay niya. Diri siya nakahimo sin desisyon. Diri nakapili sin mag-iistar kaniya. Wara labot kun mapakunay siya, kun pagparasa-pasahon siya sa paagi sin mga pirma nan kasuratan.

An pagpili sin sayo na tawo, nauli sa kaniya katungdán. Kun iba na, imbes na mas pasarigon, pinalasáw uga’ng sini an kusog niya. Kun iba, maski wara siya sin dako na desisyon, an taglaláng niya an nakiwá, napadumdom; mortal ka, mortal ka… Nangyayari na an tawo san balay na bato, nauuna ‘kawara. Sa nabilin na balay, maski masarig pa gihapon sa pag-imod, riraw an kakulangán sa sulód.
___________________________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.