An baláy ni Julia

SONY DSCNasa butnga sin pasakáy
an balay ni Julia
palibot sin mga layhon
arawang na mga bulhu’an
nan kalabuyán

natural an kaniya
mga kagamitan
hangin hali sa dagat
an kaniya paya
huni sin halas nan mga tamsi
an patugtog niya

mahiwas na tan’awon
an kaniya hilangkagan
tan’awon na wara ulang
wara lipon

di’ man siya nalalangkag
ni nauuyam
sini na kaniya
napapamintanaan

kay nag-iiba-iba
an itso nan hitsura
nag-ooro-olanibán
nagliliwát-liwat

kun tisasabwág
tanáw an harawan
an kasiributan

kun tagtanuman
mahiwas an kalayhonan
taraytáy an mga
bariksánan

pagtubo san paray
mabo’ot sa mata an
kolor san pasakáy

pagbu’hag namagrani
an mga tamsi
nagpapadaan, nagtatadi

pagti’aani
kolor bulawan dini
mahayahay an palibot
galát an pamati

kun tag-anihan
malin kapistáhan
maski inutudan sin buhay
malin maogma an mga uhay

sa ulut sin mga panahon
si Julia an nauutadlan
sin’o daw nganyan an kaupod-niya?
kun tagbagyo o tagpinit?
may naghaharana man ada kaniya
kun madulom an gab’i?
nano daw nganyan
an dati niya na buhay?
malinig man ada, o makaaati?
‘hmmm, sa ako bati-bati
may inlilihog ini na babayi
san buhay niya na dati’

sugad sini an uruyag sin dila
sa pag-itan sin edad
sin tinanom na paray

wara pagkunong
an wara nahimuan
di’ labot si Julia
sa trangkilo niya
na istaran
_______________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.