Sustansya

SONY DSCLunes, nayntinsibintitu.

‘Mamay, tagi man singko… ibakal ko aysgrap…’

‘Hmp, mag-ano ba’ so’n, na nakasip’on yun… Taod-taod, makaraon na kita, busog ka na…’

‘Uuuungghh! Tagi man sing-k-koh-h…! Tagi man singko!’

‘Puyo do’n, ha, kay badi marapgas ko ikaw sini na inpapaldiyasan ko…’

Martes na hapon, nayntin-itisibin.

‘Ma, paayuan man ibarakal ayskindi…’

‘Hmp, kun hain an kinoloran na tubi, nan inasukaran…’

‘Sayo man ha’k, Ma. Di’ na ako mahulit, mamatay pa si ku’an…’

‘Ay, hala na… Umh… Inpapahimo kamo ayskindi, harabo, kay siga’k an bakal..’

Byernes na gab’i, tutawsampayb.

‘Mami, makadto ka sa seybmor? Maupod ako, ha? Mahapit kita sa dyalibi, ha?’

‘Dini hamok kamo, kay upudan ko si Dadi mo sa sordok.’

‘Mahapdos si Dadi, Mami?’

‘Hmp, pan’o kuno, san saday pa siya, pirmi ha’k hamburdyer an inkakaon niya. Kulang ngay’an yun sa sustansya…’

‘Si Mami…’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.