Igot

SONY DSCItot! Itot! ‘Mus kita, mamurot…?’

‘Niyan? Nano na niyan…? A-las…’

‘Ma-alas-dyes pa man ha’k. Wa’ pa ngani an Magandang Gabi, Bryan… Nano… ‘mus…?’

‘Payt…’

Taod-taod.

‘Tsk, … daghanon kunta an radag…’

‘Matam’ison ini na igot…’

‘Di’ man ada ini igot. Bagaw san iba, ku’an kuno ini… balig’ang uga’ng…’

‘Igot…’

‘Atog, balig’ang… Basta sugad kuno sini kadaragko, nan kataram’is, balig’ang…’

‘Hmp, bagaw ni Papay, igot ini. Sa Manila ada yun na balig’ang… May saragday nganyan na igot, na ma-oro-alsom, nan daragko na igot, na matam’ison…’

‘Hmp, basta… balig’ang ini…’

‘Basta, pagluway, kay daghanon an udo… Sa masunod, di’ na kita mamurot kun aga pa, kay nakahuman pa’k dini pag-urudo. Kun hapon na, uga na an mga udo…’

‘Hmp, wa’ man ini kaudu’i, ho, malinigon pa. Paghuyupi sin sugad sini… huuppss! Nan pahik-pahikan sa bado, malinigon na ini… Bulegs, katam’is sini na balig’ang…’

”Tog, igot…!’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.