An parabakal

SONY DSCKay nano nag’ud an inhahanap mo…?’

‘Mayon tabi kamo sin hikaw…? An di’anis kunta an may bato, na de-kolor… Di’anis kunta kun grin, o blu…?’

‘Kuli…? Ay, wara kita so’n… Mayon dini, aminodo na bawang, pamyinta, lawrel, kanila… Kumutos ka sin tagsarayo, nan ihigot mo do’n sa imo… Ay, wara ka man ngani ngay’an talinga…?’

‘Nan sin pursilas kunta tabi…?’

‘Wara dini pursilas. Kundi, wara ka man ngani pursilasan…’

‘Nan sin istaking, na bubutangan sin pakilay-kilay…?’

‘Ma-istaking ka pa, mayad na baga yun na imo balukag…? Pakilay-kilay? Wara man dini. Uga, mayon…’

‘Kulintas man kunta…?’

‘Aw, magparaknit kita sin kakartonan dini… O, kun diri, maghigot ka sin tansi, nan pamatu’an ta sin sayo na tinapa?’

‘Lipstik pa kunta, nan sin kyutiks…?’

‘Wara ka man hiwa, mayon ka, tuka. Nan yun na kolo mo, kanugon man kun imanikyur ta pa…? Kay nano nag’ud baya kay sugad sini niyan na adlaw? Ikaw an ti’unahi ko na parabakal kunta, kundi iba ka man sa mga regular ko na kliyente, nan iba man sa mga tinda ko an inhaharanap mo…?’

‘K-kaya… g-gusto ko na h-humali dini… Gusto ko maging parakanta nan baylarina, para kay wara man naruyag sa ako dini…’

‘Aw, mayon man ada. Taod-taoda. May mangursunada ngani do’n sa imo na kulang sumsumanan, badi, makuwa ka…’

‘Na baylarina?’

‘Na sumsuman…’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.